Fregatstraat 107-109  3534 RC  Utrecht  030-2328686
0 items

Contact
Winkelinfo
iDEAL, de nieuwe en betrouwbare manier van online betalen

Leveringsvoorwaarden van De Racketwinkel

De Racketwinkel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 30069799.

Op al onze verkopen en leveringen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Voor gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien gelden de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de detailhandel, dan wel het algemeen Nederlands recht.

Koopovereenkomst

 1. Elk artikel dat is gekocht via De Racketwinkel blijft het eigendom van De Racketwinkel totdat het volledig is betaald.

 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn krijgt u eenmaal een herinnering; voor de 2e herinnering worden kosten in rekening gebracht. Tevens wordt vanaf dat moment 1,2% rente per maand over het onbetaalde bedrag berekend.

 3. Tenzij anders overeengekomen kunnen bestellingen uitsluitend binnen 24 uur worden geannuleerd. Bij niet tijdige annulering kan 50% van de overeengekomen verkoopprijs in rekening worden gebracht.

Prijzen

 1. Offertes en prijsafspraken zijn vrijblijvend.

 2. Zonder afwijkende prijsafspraken gelden in de winkels de winkelprijzen, en in de webshop de webprijzen. Winkels en webshop hebben een verschillende winkelformule, en daarom kunnen de prijzen van elkaar verschillen.

 3. Aanbiedingen en kortingsregelingen gelden, tenzij anders vermeld, niet in combinatie. Tegoedbonnen kunnen niet in combinatie met kortingsregelingen worden gebruikt.

 4. Prijzen in onze (web)winkel zijn onder voorbehoud van fouten.

 5. Speciale prijsafspraken gelden altijd onder voorbehoud van tijdige betaling. Bij niet-tijdige betaling behoudt de Tafeltenniswinkel zich het recht de normale winkelprijs in rekening te brengen.

Transport

 1. Zendingen van De Racketwinkel binnen Nederland vanaf € 90,- netto worden franco verzonden. Uitgezonderd zijn zendingen die niet met de normale (pakket)post kunnen worden verzonden, zoals tafeltennistafels. Voor zendingen onder € 90,- worden verzendkosten aan de klant doorberekend. Naleveringen worden standaard franco verzonden.

 2. Zendingen van De Racketwinkel buiten Nederland vanaf € 250,- netto worden franco verzonden. Uitgezonderd zijn zendingen die niet met de normale (pakket)post kunnen worden verzonden, zoals tafeltennistafels. Voor zendingen onder € 250,- worden verzendkosten aan de klant doorberekend. Naleveringen worden standaard franco verzonden.

 3. Tafeltennistafels zetten we op de door de klant gewenste plek neer, mits op de begane grond goed bereikbaar. Voor verplaatsingen naar andere verdiepingen of moeilijk bereikbare plaatsen dient de klant zelf zorg te dragen. Indien verplaatsing in onze aanwezigheid nodig is, bijvoorbeeld voorafgaand aan montage, kan hiervoor uurtarief (€ 50,- incl. BTW) in rekening worden gebracht. Daarbij zullen we waar mogelijk behulpzaam zijn. De klant blijft verantwoordelijk voor transport binnenshuis.

Controle van ontvangen artikelen, ruilen, retourzending en terugname

 1. De Racketwinkel betracht grote zorgvuldigheid bij leveringen. Zendingen dienen direct na ontvangst door de koper te worden gecontroleerd. Bij onverhoopte constatering van gebreken dient zo snel mogelijk, maar ten hoogste 48 uur na ontvangst van de goederen, De Racketwinkel in kennis te worden gesteld. Voor schade of gebreken die later worden gemeld, aanvaardt De Racketwinkel geen aansprakelijkheid.

 2. Artikelen worden zonder aankoopbewijs niet teruggenomen. Met aankoopbewijs worden artikelen uitsluitend teruggenomen binnen 10 dagen na de aankoopdatum, mits ongebruikt en in de originele verpakking. Hiervan kan worden afgeweken, indien dit vooraf is overeengekomen en op het aankoopbewijs is vermeld.
  Ruilen is toegestaan. Aanbiedingen zijn hiervan uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk vooraf overeengekomen. De Racketwinkel behoudt zich het recht voor om slechts eenmaal ruilen toe te staan.

 3. Retourzendingen dienen voldoende gefrankeerd te worden. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet in behandeling genomen. Indien de klant het gekochte artikel wenst te ruilen worden door De Racketwinkel te maken verzendkosten bij de klant in rekening gebracht.

Garantie

 1. Op alle artikelen geldt normale garantie. Beschadigingen ten gevolge van slijtage of onjuist gebruik zijn van garantie uitgesloten. Voor rackets gelden de richtlijnen van de fabrikanten.

 2. Wanneer recht op garantie bestaat, betekent dit dat de koper recht heeft op vervanging van het artikel of een minstens daaraan gelijkwaardig artikel. Indien dit niet (meer) leverbaar is, ontvangt de koper het netto-aankoopbedrag retour.

 3. Specifiek uitgesloten van garantie zijn:
  ▪ Rackets: breuken worden in principe nooit vergoed, tenzij een fabricagefout kan worden aangetoond. Topbreuken en binnenwaartse breuken worden n๓๓it vergoed.
  ▪ Bespanningen:
   Vroegtijdige snaarbreuk bij de framerand valt niet onder de garantie. Snaarbreuk aan de rand is geen gevolg van slijtage, onjuist bespannen of slechte kwaliteit van de snaar. De oorzaak is een versleten (scherpe) tubings of een mishit waar de bal hard in de framerand is geraakt.
  - Rackets worden bij ons uitsluitend bespannen door daartoe opgeleide medewerkers met behulp van een professionele bespanmachine met 6-puntsondersteuning. Breuk van het racket ten gevolge van een onjuiste bespanwijze is daarmee praktisch onmogelijk. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor een breuk die tijdens het bespannen aan het licht komt.

 4. De Racketwinkel is, ook wanneer recht op garantie geldt, niet aansprakelijk voor vervolgschade.

Service

 1. De Racketwinkel heeft serviceverlening hoog in het vaandel staan. Service vindt plaats door middel van gratis advies en andere diensten zoals: het plakken van tafeltennisrubbers, het plaatsen van een nieuwe grip om een racket, of het bemiddelen bij bedrukking van kleding.

 2. De Racketwinkel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diensten of leveringen die bij wijze van service zijn verricht, en waarvoor geen kosten in rekening zijn gebracht.